MU Minh Quốc | TEST: 11/06 - OPEN: 13/06

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 487] 11-06-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 411] 11-06-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 334] 11-06-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 427] 11-06-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 684] 11-06-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 277] 11-06-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 288] 11-06-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 252] 11-06-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 296] 11-06-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 268] 11-06-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 238] 11-06-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 269] 11-06-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 337] 11-06-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 299] 11-06-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 752] 11-06-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 236] 11-06-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 749] 11-06-2023
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1050] 11-06-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1195] 11-06-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 925] 11-06-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 817] 11-06-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 776] 11-06-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 761] 11-06-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 839] 11-06-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 948] 11-06-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 372] 11-06-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 423] 11-06-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 447] 11-06-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 407] 11-06-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 347] 11-06-2023
  Xem tất cả các bản tin